नेपाली नोट कुन छाप्न कति खर्च ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपटक सस्तो दरमा नोट छापेको छ। डलरको मुल्य उकालो लागेको र नेपाली रूपैयाँको अवमुल्यन भएको समयमा पनि सस्तो दरमा नोट छाप्नुलाई उसले सफलता भनेको छ ।

कुन नोट छाप्न कति खर्च ?
१००० को नोट
सन् २०१६ मा १००० दरको २० करोड थान नोट छपाउँदा प्रतिएकाई १ः९० रुपैयाँ खर्च। अघिल्लोपटक सन् २०१४ मा सोही दरको नोट छपाउँदा भएको खर्च ३ः९२ रुपैयाँ प्रतिएकाइको तुलनामा ५१ः५३ प्रतिशत कम। सन् २०१६ मा १००० को नोट छाप्दा ४०ः४० करोड बचत।

५०० को नोट
सन् २०१६ मा ५०० रुपैयाँ दरको १८ करोड थान नोट छपाउँदा प्रतिएकाइ २ः९२ रुपैयाँ खर्च। यो खर्च अघिल्लोपटक सन् २०१३ मा सोही दरको नोट छपाउँदा भएको खर्च ३ः१३ रुपैयाँ प्रतिएकाइको तुलनामा ६ः७१ प्रतिशत कम हो। सन् २०१६ मा ५०० रुपैयाँको नोट छाप्दा ३ः७८ करोड रुपैयाँ बचत।

१०० को नोट
सन् २०१५ मा १०० रुपैयाँ दरको २० करोड थान नोट छपाउँदा प्रतिएकाइ २ः१५ रुपैयाँ खर्च।
यो अघिल्लोपटक सन् २०१२ मा सोही दरका नोट छपाउँदा भएको खर्च २ः५९ रुपैयाँ प्रतिएकाइको तुलनामा १६ः९९ प्रतिशत कम। २०१५ मा १०० रुपैयाँ दरको नोट छपाउँदा ८ः८० करोड रुपैयाँ बचत।

५० को नोट
सन् २०१५ मा ५० रुपैयाँ दरको २४ करोड थान नोट छपाउँदा प्रतिएकाइ १ः४८ रुपैयाँ खर्च।
यो अघिल्लोपटक सन् २०१३ मा सोही दरका नोट छपाउँदा भएको खर्च २ः०६ रुपैयाँ प्रतिएकाइको तुलनामा २८ः१६ प्रतिशत कम। ५० रुपैयाँ दरको नोट छपाउँदा १३ः९२ करोड बचत।

२० को नोट छपाउँदा
सन् २०१६ मा २० रुपैयाँ दरको २१ करोड थान नोट छपाउँदा प्रतिएकाइ १ः११ रुपैयाँ खर्च।
यो अघिल्लोपटक सन् २०१३ मा सोही दरका नोट छपाउँदा भएको खर्च २ः१ रुपैयाँ प्रतिएकाइको तुलनामा ४७ः१४ प्रतिशत कम हो। २० रुपैयाँ दरको नोट छपाउँदा २०ः७९ः९२ करोड बचत। सुरक्षा विशेषता सबै नोटमा पहिलेभन्दा बढी।