अष्टमी गुरुङका विषयमा श्रम मन्त्रीलाई थाहा समेत छैन्